Tehnička pomoć (Technical Assistance)

Grant ili nenovčani doprinos za pomoć menadžmentu da bi organizacija efikasnije poslovala. Računovodstvene usluge, finansijsko planiranje, prikupljanje sredstava i pravna pomoć su uobičajene vrste tehničke pomoći. Ovakvu pomoć mogu direktno pružati zaposleni (engl. staff) donatora ili organizacije, ili se ona može dati u formi granta da bi se platile te usluge spoljnim konsultantima.

(ili)

Profesionalni ili menadžerski savjeti i trening (obuka) koju sprovodi lokalni ili vanjski stručnjak. Vidjeti takođe: Grant, Nenovčana donacija (Inkind donacija)