Treći sektor (Third Sector)

Izraz Treći sektor jeste moderan substitut za “volonterski sektor”. Obično se odnosi na sve one organizacije koje ne pripadaju poslovnom (preduzeća) ili javnom (država) sektoru. Može da uključuje: sindikate, crkve, razne klubove, asocijacije, razne humanitarne organizacije, grupe za samopomoć, grupe za pritisak, fondacije,…

Prva dva sektora su: država i biznis sektor (preduzeća).