Upravljanje ljudskim resursima / kadrom (Human Resource Management)

Odnosi se na to kakav je odnos organizacije prema zaposlenima, članovima upravnog odbora i volonterima i koliko ulaže u njihov razvoj.