Uputstva (Guidelines)

Sadrže podatke koje daje donator o svojim ciljevima, prioritetima, kriterijumima i proceduri za prijavljivanje za grant. Uvijek treba tražiti te smjernice i pridržavati ih se kada se obraćate konkretnom donatoru.