Uslovni grant (Conditional Grant)

Uslovni grant sadrži uslov prema kome donator traži obezbijeđeno učešće drugih izvora sredstava da bi odobrio svoj grant (a koji je samo dio ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju jednog projekta) tek pošto potraživalac granta obezbijedi sredstva iz drugih izvora.

Dokaz koji se daje za ovakvu uslovnu ponudu, može se koristiti da se traže sredstava od drugih izvora. Vidjeti takođe: Podsticajni grant, Dopunski grant