Višegodišnja / stalna podrška (Multiyear / Continuing Support)

Može da označava:

1) grantove koji se produžavaju na više od godinu dana, ili

2) mogućnost ponovnog apliciranja kod istog donatora za dodatna sredstva u narednim

budžetskim periodima.

Da li će doći do ovakve višegodišnje i stalne podrške, zavisi od uspješnosti rada organizacije tokom prvog odobrenog granta.