Vizija organizacije (Vision)

Sadrži razloge i svrhu zbog koje organizacija postoji, kao i idealno stanje koje organizacija namjerava da dostigne. Vizija također sadrži glavne ciljeve organizacije.

(ili)

Vizija organizacije definiše ono što organizacija namjerava da ostvari. Određivanje u viziji onoga što treba da se odradi, predstavlja osnov za planiranje, kao i referentnu tačku za evaluiranje efikasnosti vaše organizacije.

Bez jasne vizije nemoguće je da se utvrde prioriteti i/ili formulišu odgovornosti svakog zaposlenog. Vizija (ili njen nedostatak) također utiče na stepen angažovanja u poslu – ljudi vole da znaju ne samo što se od njih očekuje, nego i, prije svega, zašto to rade (uloga vizije ima veliki uticaj kada zapošljavate novu osobu i integrišete je u postojeći tim).