Volonterska organizacija (Voluntary Organization)

Jedna organizacija ili asocijacija se naziva volonterskom ako stalno ili povremeno angažuje volontere za svoje poslovanje ili nadzor. Ovaj izraz se još šire koristi i za one organizacije koje nemaju volontere, sve dok su one angažovane za ostvarivanje dobrobiti za ljude van organizacije. Izraz “volonterski sektor” je više ograničen nego neprofitni sektor jer ne ukjučuje javne ustanove kao što su bolnice. U literaturi se ističe pet glavnih karakteristika volonterskih organizacija:

1) postoje nezavisno od države;

2) imaju svoje upravno tijelo koje predstavlja volonterski (neplaćeni članovi) upravni odbor;

3) bave se filantropskim aktivnostima i okupljaju ljude čije članstvo u organizaciji nije nasljedno ili po moranju;

4) proizvode korist i za druge koji nisu direktno uključeni u organizaciju;

5) bave se neprofitnim djelatnostima.