Vremenska tabela; Vremenski raspored (Timetable)

Upravljanje vremenskim planom za, na primjer, realizaciju projektnih aktivnosti; kalendar planiranih aktivnosti, sa određenim datumima za završetak realizacije određenih aktivnosti.