Zadaci (Tasks)

Aktivnosti podijeljene na konkretna zaduženja i obaveze.