Zahtjev za prijedlogom projekta (Request For Proposal)

Za ovaj termin se često koristi skraćenica na engleskom “RFP”, i on označava javno saopštenje koje izdaje donator da bi obavijestio organizacije da će finansirati projekte koji se bave određenim temama ili programskim područjima. Jedan zahtjev za prijedlogom projekta (RFP) obično sadrži kompletne podatke o vrstama usluga ili programa koje će donator razmatrati; što iz oblasti  sektora koje taj prijedlog projekta treba da sadrži; informacije o rokovima; informacije o tome kako će se razmatrati pristigli prijedlozi projekta i vršiti evaluacija; kao i druge smjernice/uputstva koje pomažu onima koji se prijavljuju da podnesu jedan tehnički ispravan i konkurentan prijedlog projekta.

(ili)

Kada vlada objavi novi ugovor ili program za grantove, ona šalje “RFP”-e agencijama koje se mogu kvalifikovati za učešće. “RFP” navodi specifikaciju projekta i procedure prijavljivanja. Dok neke fondacije povremeno koriste “RFP”-e za određene oblasti, većina njih više voli da razmatra predloge koje pokreću kandidati.

(ili)

Javno obavještenje donatora da traži aplikacije. Takođe ga mogu koristiti oni koji primaju grantove da bi unajmili profesionalne usluge. Nekad se za ovo upotrebljava i izraz Podsticanje prijava za grantove (engl. Solicitation for Grant Applications (skrać. SGA)).