Zainteresovane strane; Sudionici (Stakeholders)

Pojedinci ili grupe koji su zainteresovani za određeno pitanje. Oni koji mogu uticati na stvaranje promjene, ili željena promjena ima ili može imati uticaj na njih.