Zapisnik sa sastanka (Meeting Minutes)

Pismeno praćenje događaja na jednom sastanku.