Direktni korisnici (Direct Beneficiaries)

Organizacija i/ili pojedinci koji imaju koristi od dodijeljenih grant sredstava.

Vidjeti: Korisnik granta