Efektivnost (Effectiveness)

Stepen do kojeg je program ili projekat postigao željene promjene ili postigao svoje ciljeve kroz realizaciju projektnih aktivnosti. Efektivnost se može mjeriti u odnosima i inputa (uloženih stredstava) i outputa.

Vidjeti također: Input, Output