Inicijalni grant (Seed Grant)

Grant ili pomoć koja se odobrava da bi se osnovala nova organizacija ili realizovao novi projekat. Ovi grantovi mogu da pokrivaju plate i druge operativne troškove novog projekta.

Vidjeti također: Operativni troškovi