Naučene lekcije (Lessons Learned)

Proces kojim kroz evaluaciju navodimo što se desilo i zašto, a zatim primjenjujemo ono što se tako naučilo da bi se izbjeglo ponavljanje istih grešaka.

Vidjeti također: Menadžment znanja, Organizacija koja uči