Neto prihod (Net Income)

Višak između ukupnih prihoda i zarade u odnosu na ukupne troškove i gubitke za određeni računovodstveni period.

Vidjeti također: Bilans stanja