Operativna podrška (Operating Support)

Sredstva koja se daju da bi se pokrili svakodnevni, tekući troškovi organizacije, gdje spadaju troškovi isplata zarada zaposlenima, troškovi vode, struje, kancelarijskog materijala, itd.

Vidjeti također: Grant opšte podrške