Planiranje (Planning)

Određivanje ciljeva i identifikacija metoda za postizanje tih ciljeva.

Vidjeti također: Interna kontrola