Preliminarni prijedlog projekta (Preliminary Proposal)

Projekat iznesen u kratkim crtama, koji se koristi da bi se ispitalo da li je donatoru kome se obraćamo projekat uopšte interesantan.

Vidjeti također: Upit