Upit (Letter of Inquiry)

Kratko pismo u kojem se navodi projekat u kratkim crtama zajedno sa iznosom koji se traži. Ovo pismo se šalje donatoru da bi se ispitalo da li je zainteresovan za ovaj projekat i da li bi želio da mu se pošalje kompletan prijedlog projekta. Obično, osim ako donator drugačije ne traži, ovo pismo treba da je napisano maksimum na jednoj stranici.

Ono treba da sadrži: (a) nekoliko rečenica o vašoj organizaciji; (b) veoma kratak opis projekta; (c) precizan iznos sredstava koji tražite; (d) objašnjenje zašto vjerujete da je ovaj projekat za donatora interesantan i da se uklapa u njegove prioritete. Dešava se da donator nekada odobri sredstva samo na osnovu ovog pisma. Međutim, mnogo je vjerovatnije da će vam donator tražiti da mu pošaljete kompletan prijedlog projekta ako smatra da je vaša ideja interesantna.

Mnogi donatori vole da ih ovako kontaktirate prije nego što im pošaljete kompletan prijedlog projekta.

Pogledati: Preliminarani prijedlog projekta, Prijedlog projekta