Sektor (Sector)

Sektor je određeni dio nečega, u ovom slučaju, društva. Obično se društvo dijeli na tri sektora: Javni (država), poslovni (biznis) i neprofitni (ili volonterski) sektor.

Vidjeti takođe: Treći sektor, Volonterski sektor