Strategije (Strategies)

Metode koje će organizacija koristiti da bi pružila usluge i implementirala aktivnosti u svrhu postizanja svojih ciljeva.

Vidjeti takođe: Dugoročni cilj