SWOT analiza (SWOT Analysis)

Analiza organizacijskih Prednosti (Snaga), Slabosti, Mogućnosti i Prepreka.

Ova analiza treba da pruži odgovor na sljedeća pitanja: Koje su unutrašnje Snage organizacije? (Šta mi radimo dobro?); Koje su unutrašnje Slabosti organizacije (“Što možemo poboljšati”?); Koje spoljašnje Mogućnosti za ispunjenje misije stoje pred organizacijom? (Kakve se promjene, koje nam mogu pomoći da bolje ostvarujemo svoju misiju, dešavaju u okruženju?”); Koje spoljašnje Prepreke mogu ometati ispunjenje misije? (Od kojih se promjena iz okruženja moramo čuvati ili za njih pripremiti radi boljeg obavljanja našeg posla?”)

Vidjeti također: Interna analiza