Aktiva ili Imovina (Assets)

Iznos kapitala ili novca od glavnice, dionica, obveznica, nekretnina ili drugih resursa koje posjeduje jedna osoba, preduzeće, nevladina organizacija, korporacija ili fondacija.

Sve ono što organizacija posjeduje, uključujući:

– Novac na bankovnom računu i gotovinu u blagajni;

– Račune potraživanja koji predstavljaju obavezu plaćanja prema  organizaciji koji dospijevaju u roku od jedne godine, npr. grant od donatora

– Avansi, tj. novac koji je unaprijed dat osoblju za putne troškove, a koji se ne evidentira kao trošak sve dok se računi/priznanice ne prezentuju

– Namještaj i oprema

Vidjeti također: Bilans stanja, Infrastrukturni grant