Aplikant (Applicant)

Onaj koji je podnio zahtjev za grant donatoru.

Vidjeti također: Grant, Donator