Javni sektor (Public Sector)

Prvi sektor u društvu. Država.

Vidjeti također: Sektor, Treći sektor