Podjela troškova (Cost Sharing)

Grant koji se daje da bi se nadopunila sredstva koja su obezbijeđena od drugog donatora.

Vidjeti također: Podsticajni grant, Dopunski grant