Strateški ciljevi organizacije (Strategic Goals)

Na osnovu misije i vizije vaše organizacije i rezultata njene analize, spremni ste da odredite svoje strateške ciljeve. Ne postoji pogrešan ili ispravan strateški cilj. Ono što odgovara jednoj organizaciji, ne mora odgovarati drugoj, čak iako su njihove misije iste. Strateški ciljevi se zasnivaju na unutrašnjoj i vanjskoj procjeni (SWOT analiza), tako da će se oni razlikovati za svaku organizaciju.

U idealnom slučaju, strateški ciljevi: 1) ukazuju na jasan pravac; 2) realistični su; 3) fokusirani su na rezultate.

Vidjeti također: SWOT analiza, Strateško planiranje,