Zajedničko finansiranje (Joint Funding)

Projekat koji finansira više od jednog donatora, od kojih svako obezbjeđuje sredstva za određene dijelove projekta.

Vidjeti također: Podsticajni grant, Dopunski grant, Partnersko finansiranje